No One Has Ever Become Poor By Giving!

Full Report from the National Consultative Committee on Political Financing

Full Report from the National Consultative Committee on Political Financing
Reforming Political Financing

Laporan lengkap Jawatankuasa Konsultatif Nasional Mengenai Pembiayaan Politik Berintegriti (JKNMPP):

laporan jknmpp bahasa malaysia

 

Report of the National Consultative Committee on Political Financing:

laporan jknmpp english

 

LIST OF MEMBERS

MAIN COMMITTEE

Y.B. Senator Datuk Paul Low Seng Kuan

(Chairman)

Dato’ Sri Idris Jala (Deputy Chairman)

Dr Anis Yusal Yusoff (Secretary)

Tan Sri Johan Jaaffar

Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri

Baharuddin

Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Sharifah Hapsah

Syed Hasan Shahabudin

Tan Sri Abdul Rashid bin Abdul Rahman

Tan Sri Rastam bin Mohd Isa

Dato’ Akhbar Haji Satar

Prof. Dr. Sivamurugan Pandian

Prof. Madya Dr. Madeline Berma

Prof. Madya Dr. Mohd Azizuddin Mohd

Sani

Encik Gan Ping Sieu

Encik Wan Saiful Wan Jan

Encik Richard Y. W. Yeoh

Encik Jufitri Joha

Encik Akram Yusof

Encik Syed Saddiq bin Syed Abdul

Rahman (Until 9 August 2016)

Encik Akmal Saufi bin Dato’ Seri

Mohamed Khaled

 

SECRETARIAT

Encik Amerul Muner Mohammad (Head)

Encik Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Encik Abdul Rahim Ahmad Damanhuri

Cik Anis Azira Abdul Aziz

Dr. Manimaran Govindasamy

 

TECHNICAL COMMITTEE

Dr Anis Yusal Yusoff (Chairman)

Dato’ Sri Haji Mustafar bin Haji Ali

Dato’ Wira Wan Ahmad bin Wan Omar

Dr Ahmad Fadzli bin Ahmad Tajuddin

Dato’ Haji Noordin bin Che Ngah

Encik Nizam bin Mohd Ali

Dr. Muhammad Fathi bin Yusof

Encik Daniel Lo

Encik Ravindran Devagunam

Encik Kamal Baharin bin Omar

Encik Nik Mohd Hasyudeen Yusoff

Puan Nor Azimah Abdul Aziz

Puan Shuhairoz binti Mohamed Shukeri

Puan Rafidah binti Datu Derin

Puan Noor Ruwena binti Dato’ Mohd

Nurdin

Encik Ahmad Razif bin Mohd Sidek

Puan Suhara Abdul Rahman

Encik Mohd Hafizdi Che Md Akhir